BIOESTATÍSTICA PARA A ENXEÑARÍA BIOMÉDICA

BIOESTATÍSTICA PARA A ENXEÑARÍA BIOMÉDICA

Editorial:
UNIVERSIDAD DE VIGO
Año de edición:
Materia
Bioestadística
ISBN:
978-84-8158-968-9
Páginas:
209
N. de edición:
1
Idioma:
Galego
Disponibilidad:
Disponibilidad inmediata

Descuento:

-5%

Antes:

10,00 €

Despues:

9,50 €

Este manual foi concebido como material docente da materia Bioestatística, que se imparte no terceiro curso do Grao en Enxeñaria Biomédica da Escola de Enxeñaría Industrial da Universidade de Vigo.
Tamén pode ser empregado noutras materias que aborden temas similares.

Os contidos estrutúranse en seis capítulos: técnicas descritivas (táboas de frecuencias, gráficos e medidas resumo), modelos probabilísticos relevantes en bioestatística (breve revisión de variables aletorias e introdución aos problemas de clasificación e á curva ROC), ténicas inferenciais ( estimación de parámetros, intervalos de confianza e tests de hipóteses), táboas de continxencia (distribucións conxuntas e condicionadas, test de independencia e riscos relativos), modelos de regresió (modelo lineal, modelos con variables nominais, regresións loxística) e técnicas de análise multivariante (análise de compoñentes principais, métodos cluster e análise discriminante).

A orientación do manual é eminentemente práctica, incluíndo numerosos exemplos e exercicios para ilustrar e comprender os métodos estudados. Ademais, tamén serve para que o alumnado adquira competencias no manexo do sofware estístico de distribución libre R, que na actualidade conta cunha ampla difusión no ámbito científico-técnico.